Symbol
Podporili nás:
Informačný systém mesta Dubnica nad Váhom
Trenčiansky samosprávny kraj
Symbol
Naša história a ciele

Naše motto : Vek je len vyšívané čislo

Dovoľte, aby sme Vám predstavili folklórny súbor Senior Vršatec a v krátkosti Vám predstavili jeho históriu a činnosť súboru. Súbor vznikol v roku 2002 pri príležitosti osláv 50. výročia folklórneho súboru Vršatec v Dubnici nad Váhom.

FS Senior Vršatec oslávil v roku 2017 pätnáste výročie svojho účinkovania. V jeho radoch sú hudobníci a tanečníci vo vekovom rozpätí od 40 do 75 rokov. Okrúhle výročie najlepšie dokumentuje životaschopnosť a atraktívnosť súboru, ktorého rady sa neustále rozširujú a ocenenia súboru pribúdajú.

Cieľom súboru je hodnotné rozvíjanie a zachovanie tradícií neprofesionálnej ľudovej tvorby a kultúry v podobe postavenia, realizácie a prezentácie nových ľudových tancov a spevov. Členmi FS Senior Vršatec sú poväčšine erudovaní folkloristi, ktorí sú zárukou dôstojnej a príťažlivej prezentácie neprofesionálnej ľudovej tanečnej a hudobnej kultúry. Tá nadobúda čoraz väčší význam v prostredí mnohopočetných kultúrnych aj pakultúrnych žánrov, ktorými je globalizovaná spoločnosť vystavená.

Štatistiky neúprosne deklarujú, že počet seniorov na Slovensku bude rapídne pribúdať. Preto považujeme za veľmi prínosné angažovanie seniorov v zmysluplných aktivitách.

Úspechy pôsobenia FS Senior Vršatec dokazujú, že aktívne prežívanie tretieho veku vie byť naplnené pôvabným a veku primeraným spôsobom. Je zároveň motivujúce pre mladšie vekové generácie, ktoré nezriedka zmysluplnosť trávenia voľného času komplikovanie hľadajú.

Aktívni, tancujúci a spievajúci seniori evidentne šíria do svojho okolia optimizmus, radosť zo života, menej zaťažujú zdravotnícky systém, sú požehnaním a inšpiráciou pre svoje rodiny, deti, vnúčatá a spoločnosť.

Symbol
Adresa súboru

Názov: Folklórny súbor – senior VRŠATEC

Sídlo: MsDK, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42285925

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Dubnica nad Váhom

Číslo účtu vo forme IBAN: SK40 7500 0000 0040 2006 5192

Gatra
Dubnická gatra
Symbol
Naše vystúpenia
Najbližšie vystúpenia:

Vystúpenia v roku 2018

Kontakt

Vedenie občianského združenia súboru Senior Vršatec
Organizačný vedúci súboru – manager, zastupca veduceho

Pavol Šebo

tel: +421 915 565 252

e-mail: seniorvrsatec@gmail.com

Vedúci súboru a štatutárny zástupca

tel:

e-mail: 

Členovia výboru

Oľga Korcová

Pavol Liščák

seniorvrsatec@gmail.com